PARKI  NARODOWE  ZACHODU  I  KALIFORNIA  – 13 dni  –  10 – 23.VIII.,    –   $ 1.695

SZLAK  HAŃBY  I  CHWAŁY  –  10 dni  –  4 – 13.XI.,  –   $ 1.295

FLORYDA  –  8 dni –  4 – 11. III.,   1 – 8.IV.,  9 – 16.IX.,  11 – 18.XI.,   26.XII.17. – 2.I.18.,   –    $ 995

NOWA  ANGLIA  JESIENIĄ  –   8 dni   –  14 – 20. X.,  –   $ 995

LAS  VEGAS  – WIELKI  KANION  I  PARKI  UTAH  –   5 dni  –  1 – 5.IV.,   6 – 10.V.,   3 – 7.VI.,   8 – 12.VII., 

  2 – 6.VIII.,   23 – 27.IX.,  25 – 29.X.,   –  $ 695

SZLAK  INDIAŃSKICH  LEGEND + YELLOWSTONE  –  5 dni  –  3 – 7.VI.,  1 – 5.VII. (Indep. Day),   2 – 6.VIII.,  –   $ 645

FLORYDA –N.ORLEAN-MEMPHIS  –  4 dni  – 23 – 26.III,  22 – 25.VII.,   16 – 19.IX.,   23 – 26.XI. (Thanksgiving Day),   –  $ 565

APPALACHY  –  3 dni  –  27 – 29.V.,   27 – 29.V. (Memorial Day),    15 – 17.VII.,   2 – 4.IX. (Labor Day),    7 – 9.X.,   –    $ 465

SZLAK  INDIAŃSKICH  LEGEND  –  SOUTH  DAKOTA  –  3 dni  –  27 – 29.V.,  15 – 17.VII.,  30.IX. – 2.X.,   –  $  425

WZDŁUŻ  JEZ.  MICHIGAN  –  2 dni  –  8/9.IV.,  20/21.V.,  10/11.VI.,  29/30.VII.,  –   $ 285   ( $75 – wstępy )

OD RZEKI  MISSISSIPPI  DO  JEZ.  MICHIGAN  –  2 dni  –  8/9.IV.,   10/11/VI.,  29/30.VII.,  –   $ 285 ( $75 – wstępy )

KRAINA  OZARKÓW  –  ST. LOUIS  –  KANSAS CITY –  3 dni  – 13 – 15.V.,  8 – 10.VII., 12 – 14. VIII.,  2 – 4.IX., –  $ 495  (wstępy $45)