414-207-3800, 9855 N. BAEHR RD, MEQUON, WI, 53092, , 414-207-3800, tramptravel1@gmail.com

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB BIURA

TURYSTYCZNEGO  „TRAMP TRAVEL INC.”

 

Przed opłatą za wycieczkę pasażer zobowiązany jest do przeczytania i podpisania warunków umowy o przewóz
pomiędzy firmą „ Tramp Travel Inc.” a osobą podpisującą.

 • CENA wycieczki obejmuje:
  • przejazd autokarem,
  • noclegi w motelach w pokojach 2 osobowych,
  • opieka polskiego przewodnika.
 • WSTĘPY na atrakcje ( Parki Narodowe, rejsy itp. ): dodatkowa – własna opłata klienta – podczas wpłaty za wycieczkę,
 • WYŻYWIENIE :własna opłata klienta – około $ 30 dziennie,
 • Pasażerowie ubezpieczeni są na łączną sumę 5 milionów dolarów zgodnie z wymogami amerykańskiego Departamentu Transportu. Uczestnik może ubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie na wypadek leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego schorzeń nabytych przed i w trakcie wycieczki oraz nieszczęśliwych wypadków w obiektach zwiedzanych poza autokarem, za które firma „Tramp Travel Inc.” nie ponosi odpowiedzialności,
 • Całość wpłaty za wycieczkę należy uiścić w terminie do 2 tygodni przed jej rozpoczęciem – łącznie z pełną opłatą za wstępy na atrakcje (Parki Narod., rejsy itp.),
 • W przypadku rezygnacji z wyjazdu zwrot opłaty następuje wedlug poniższych zasad:
 • zwrot dokonany w terminie powyżej 2 dni przed datą wyjazdu – potrącenie 20% ceny wycieczki,
 • zwrot dokonany w przeddzień wyjazdu – potrącenie 50% ceny wycieczki,
 • w dniu wyjazdu nie dokonuje się zwrotu żadnych należności,
 • nie zgłoszenie się do autokaru lub zgłoszenie rezygnacji po odjeżdzie autokaru powoduje utratę wszystkich poniesionych kosztów,

PRZEWÓZ BAGAŻU.

 • Dopuszczalny bagaż – jedna sztuka bagażu podstawowego – do 40 funtów na jedną osobę plus jedna sztuka bagażu podręcznego , którego rozmiary pozwolą na umieszczenie na półkachnad głowami pasażerów. Kierowca ma prawo odmówić zabrania bagażu nietypowego.
 • Na przewożonym bagażu powinna być umieszczona wizytówka z nazwiskiem i adresem pasażera.
 • Zabrania się przewozu bagażu , jak również trzymania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewożnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody,
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za stracone mienie klienta w wyniku włamań, kradzieży, zgubienia itp. zarówno w autokarze jak i w motelach, na postojach itp.,

PRAWA I OBOWIĄZKI BIURA
„TRAMP TRAVEL INC.”

Firma Tramp travel Inc. zastrzega sobie prawo do zmian programu z przyczyn niezależnych takich jak:

 • wypadki powodujące opóżnienia na trasie przejazdu,
 • wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,
 • akty wandalizmu i terroru,
 • zamknięcie dróg, objazdy lub wyjątkowo duże natężenie ruchu,
 • awaria pojazdu,
 • inne okoliczności poza naszą kontrolą,
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się na czas odjazdu po postojach na odpoczynek, zwiedzanie itp.,
 • Zastrzegamy sobie zmianę środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji od nas niezależnej,
 • Firma ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub zażądać jego opuszczenie w przypadku gdy pasażer:
 • nie przestrzega warunków umowy przewozu,
 • znajduje się w stanie nietrzeżwym,
 • zachowuje się w sposób arogancki, agresywny lub uciążliwy dla innych,

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA.

 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i terminów zbiórek wycieczki,
 • W autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
 • Wsiadanie i wysiadanie z autokaru dozwolone jest jedynie w miejscach wskazanych przez kierowcę,
 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewożnikowi i innym pasażerom – zabrudzenie lub zniszczenie fotela lub inne szkody dewastacyjne w pojeżdzie
 • Pasażer proszony jest o stawienie się na miejscu zbiórki 15 min. przed planowanym odjazdem.
 • Dzieci od lat 7 -14 podróżować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Niestawienie się w chwili planowego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z wycieczki,
 • Niezastosowanie się do jakichkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autokaru w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach klient nie jest upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy czy odszkodowania, a firma nie ma żadnych względem powyższego zobowiązań,
 • Ewentualne skargi czy zażalenia związane z realizacją umowy przewozu przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 30 dni od zakończenia usługi przewozu na adres biura „Tramp Travel Inc.”,
 • Wszelkie pytania i uwagi odnośnie regulaminu, działalności firmy czy różnego rodzaju propozycji ze strony klientów prosimy dokonywać telefonicznie do biura turystycznego:

„TRAMP TRAVEL”
9855 N. BAEHR RD
MEQUON, WI 53092
414-207-3800
www.tramptravelusa.com
tramptravel1@gmail.com

PROSIMY SERDECZNIE WSZYSTKICH PASAŻERÓW
O PRZESTRZEGANIE
CZYSTOŚCI W AUTOKARZE (RÓWNIEŻ W TOALECIE)
ORAZ POSZANOWANIE WSZELKICH AKCESORIÓW
WEWNĄTRZ POJAZDU.